ທີມງານທັດສະນະສຶກສາ

ທີມງານທັດສະນະສຶກສາ

Location: ທຶມງານຄະນະຄູອາຈານ ພ້ອນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ໋ຽນບົດຮຽນ ຍູ່ມະຫາໄລລາດສະມຸງຄຸນ ລ້ານນາຈັງຫວັດນ່ານ ປະເທດໄປ
Learn More
ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊເປີດ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຮາກຖານກຳມະບານ

ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊເປີດ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຮາກຖານກຳມະບານ

Date: April 25 2019
From: 8:00 AM
To: 4:30 PM
Location: ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊເປີດ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຮາກຖານກຳມະບານ 5ເປັນເຈົ້າ ແລະ ພ້ອມຮັບສະມະຊິກໃຫ່ມ
Learn More
ວິທະຍາໄລ ຮັບແຂກມາຢ້ຽມຢາມຈາກຕ່າງປະເທດ

ວິທະຍາໄລ ຮັບແຂກມາຢ້ຽມຢາມຈາກຕ່າງປະເທດ

Date: April 11 2018
Location: ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ຮັບຄະນະມາຈາກມະຫາໄລ ເທັກໂນໂລຍີລາດສະມຸງລ້ານນາ ຈັງຫັວດນ່ານ
Learn More
ງານຕະຫລາດນັດຂອງວິທະຍາໄລ

ງານຕະຫລາດນັດຂອງວິທະຍາໄລ

Date: May 3, 2019
From: 3/5/2019
Location: ງານຕະຫລາດນັດແຮງງານແຂວງອູດົມໄຊ ຄັ້ງວັນທີ3/5/2019. ນຳທີມງານ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ມາເປີດບູດ
Learn More
ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຫຼັງໃຫມ່

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຫຼັງໃຫມ່

Date: August 8, 2018
Location: ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຫຼັງໃຫມ່ຂອງວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊ
Learn More
ກົດ​ລະບຽບ​​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສອບ​ເສັງຂອງວິທະຍາໄລ

ກົດ​ລະບຽບ​​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສອບ​ເສັງຂອງວິທະຍາໄລ

Date: ເມສາ 30, 2018
From: 11:15 AM
To: 3:00 PM
Location: ລະບຽບສອບເສັງເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລລາວ ນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງ ອຸດົມໄຊ
Learn More