ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊເປີດ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຮາກຖານກຳມະບານ

ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊເປີດ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຮາກຖານກຳມະບານ

ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊເປີດ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຮາກຖານກຳມະບານ 5ເປັນເຈົ້າ ແລະ ພ້ອມຮັບສະມະຊິກໃຫ່ມ ຂື້ນຍ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ່25/4/2019 ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ ຂໍຂອບໃຈນຳປະທານ ກຳມະບານແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນຍ່າງສູງ

 

 

 

 

Date: April 25 2019
From: 8:00 AM
To: 4:30 PM
Location: ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊເປີດ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຮາກຖານກຳມະບານ 5ເປັນເຈົ້າ ແລະ ພ້ອມຮັບສະມະຊິກໃຫ່ມ