ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ

ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ

ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມືອງຫຼາ ມູນຄ່າ 6,750,000 ກີບ ຄັ້ງວັນທີ 12/09/2018