ວັນທີ 22-23/6/2019 ວິທະຍາໄລລາວນາໆຊາດ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນຂື້ນ.

ບັນຍາກາດຂອນຂ້ອນຕື່ນເຕັ້ນ

ການອອກແຮງງານລວມ ຂອງວິທະຍາໄລ ມີຄວາມສາມັກຄີກັນຢ່າງດີ ມີທັງເມື່ອຍທັງມ່ວນ…